Wednesday, March 30, 2011

PENTING ! Dialog Bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Kebangsaan Malaysia ( KPPKM ) Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ( SPP )

Adalah dimaklumkan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi UPSI bahawa pihak Bahagian Kaunseling dan Kerjaya , Jabatan Hal Ehwal Pelajar UPSI menawarkan program ini kepada semua pelajar dari semester 1 - 8 dan anda diminta mendaftarkan diri di Bahagian Kaunseling dan Kerjaya selewat-lewatnya 30 Mac 2011 dan hanya 750 pelajar sahaja yang akan diterima untuk program ini

 Butiran Program adalah seperti berikut:

Tarikh :- 31 Mac 2011 ( Khamis )

Masa :- 8.30 pagi hingga 4.30 petang

Tempat :- Auditorium Utama, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Fokus:-

i) Isu Temuduga Guru

 ii) Isu Ambilan Guru

iii) Isu Penempatan Guru

iv) Isu Cabaran dan Senario Guru Masa Kini


No comments: