Thursday, December 3, 2009

MAKLUMAN : PELUANG PEKERJAAN UNTUK MAHASISWA/I


Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (FTMK) sedang menjalankan penyelidikan bagi membina Piawai Pengetahuan Kandungan Pedagogi Guru ICT di Malaysia. Sehubungan dengan itu FTMK menawarkan peluang pekerjaan kepada individu yang berminat untuk membantu penyelidikan tersebut. Tempoh penyelidikan adalah selama dua tahun.

Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Pembantu Penyelidikan dan menghantar kepada:

Dekan
Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan
(U.P: SULAIMAN SARKAWI)

untuk maklumat lanjut sla layari http://ftmk.upsi.edu.my/

No comments: